More Story

Bintik bintik di wajah

pertanyaan 327 : m lutfan evendi mas saya ingin bertanya, akhir akhir ini di wajah saya ada bintik - bintik komedo sebelumnya...